Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4820

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Трансфер знань та технологій на прикладі підтримки реалізації студентських стартапів
Other Titles: Transfer of knowledge and technologies on the example of support of student startups implementation
Authors: Поморова, Оксана Вікторівна
Говорущенко, Тетяна Олександрівна
Побережний, Сергій Юрійович
Магдін, Віктор Вадимович
Pomorova, O.V.
Hovorushchenko, T.O.
Poberezhnyi, S.Y.
Mahdin, V.V.
Keywords: ІТ-освіта;стартап;підхід до покращення підготовки ІТ-фахівців;Центр трансферу знань та технологій (ЦТТЗ, KTU);«Аутсорсинг «зайвих» справ, або Обміняй час на гроші!»;ІТ-learning;startup;approach to improving the preparation of the IT-professionals;Knowledge and Technologies Transfer Unit (KTU);“Outsourcing of “extra” actings, or Let's exchange time for money!”
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний політехнічний університет
Citation: Трансфер знань та технологій на прикладі підтримки реалізації студентських стартапів / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко, С. Ю. Побережний, В. В. Магдін // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Одеса : ОНПУ, 2016. – № 22 (98). – С. 384-391.
Abstract: Запропоновано підхід щодо покращення підготовки, розвитку творчого мислення та формування креативності в студентів ІТ-спеціальностей за рахунок підтримки реалізації студентських стартапів Центром трансферу знань та технологій (заснованим в рамках Міжнародного проекту TEMPUS KTU (№ 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES). Представлено імплементацію запропонованого підходу на прикладі успішного студентського стартапу «Аутсорсинг «зайвих» справ, або Обміняй час на гроші!».
The approach to improving the training, developing the creative and lateral thinking and forming the creativity of students of IT-specialties by supporting the realization of students’ startups by Knowledge Transfer Unit (established during the International project TEMPUS KTU (№ 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT- TEMPUS-JPHES) is proposed. Implementation of the proposed approach is presented on the example of successful students’ startup “Outsourcing of “extra” actings, or Let's exchange time for money!”.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4820
UDC: 004.891.3:004.3
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
384-391.pdf735,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.