Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4752

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в Україні та зарубіжних країнах
Authors: Білик, В.В.
Keywords: компетентність;проектувальна компетентність;інженер;інженер-педагог;проектувальна компетентність інженера-педагога;країни світу;результати навчання;Міжнародна організація з інженерної педагогіки
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Білик В. Особливості формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в Україні та зарубіжних країнах / В. Білик // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журн. / гол. ред. Н. М. Бідюк. – Київ-Хмельницький : ХНУ, 2015. – Т. 5, № 1. – С. 203-209.
Abstract: У статті охарактеризовано важливість інженерно-педагогічної освіти для світового ринку праці. Описано особливості розвитку сучасної інженерно- педагогічної освіти у країнах світу, що полягають у глобалізації економіки, переході до високоякісної освіти та поглибленні міжнародного співробітництва тощо. Висвітлено сутність проектувальної компетентності майбутнього інженера- педагога швейного профілю, що полягає у здатності фахівця забезпечувати педагогічний процес дидактичним проектом, а виробничий – технічною документацією на виготовлення швейного виробу відповідно до норм і стандартів виробництва. На підставі аналізу нормативних документів та вітчизняного і зарубіжного досвіду (Сполучені Штати Америки, Австралія, Південна Африка, країни Європи тощо) підготовки інженерів-педагогів швейного профілю у ході дослідження з’ясовано особливості формування у майбутніх фахівців проектувальної компетентності як складової професійної компетентності. Першим шляхом здобуття кваліфікації «інженер-педагог» є навчання майбутніх фахівців за напрямом підготовки «Професійна освіта» (у східноєвропейських країнах). Другий шлях – здобуття педагогічної кваліфікації в професійно-педагогічних навчальних закладах на базі отриманої кваліфікації «інженер». Третім шляхом є здобуття інженерно-педагогічної кваліфікації на базі технічної підготовки за результатами навчання у Міжнародній організації з інженерної педагогіки, що за підсумками навчання документально підтверджує кваліфікацію і компетентність викладачів та заносить їх у міжнародний реєстр інженерів-педагогів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4752
UDC: 378.147
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ППП15 укр.pdf878,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.