Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3820

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини
Authors: Гіжинська, Т.
Keywords: педагогічний персонал для галузі освіти дорослих;професійна підготовка;освітня програма;професійні компетенції;підготовка андрагогів;модульна програма;навчальний план;практична підготовка
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Гіжинська Т. Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини / Т. Гіжинська // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – № 5 (1). – С. 182-188.
Abstract: У статті проаналізовано німецький досвід професійної підготовки педагогічного персоналу у галузі освіти дорослих; з’ясовано, що сучасні програми професійної підготовки магістрів ґрунтуються на базовій освітній програмі, запропонованій Секційною комісією освіти дорослих Товариства педагогічних наук Німеччини (DGfE); розглянуто ціннісно-цільові та організаційно-змістові питання професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини, які визначені сучасними ролями та функціями професії андрагога. З’ясовано мету професійної підготовки магістрів- андрагогів, зміст професійних компетенцій та окреслено рамки академічної освіти андрагогів на рівні магістратури. На основі теоретичного аналізу університетських довідників були виявлені спільні характеристики для програм магістерського рівня академічної освіти за спеціальністю «Освіта дорослих/Продовжена освіта» в університетах Німеччини; визначено основні принципи реалізації магістерських програм в університетах Німеччини. Особливу увагу приділено дослідженню і обґрунтуванню організації та структурних елементів навчальної програми магістерської спеціальності «Освіта дорослих/Продовжена освіта» університету ім. Отто Фрідріха у м. Бамберг; виявлено мету і предмет спеціальності; встановлено зв’язок теорії і навчальної практики, описано організацію та мету практичної підготовки вищеназваного університету, окреслено професійні перспективи випускників спеціальності.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3820
UDC: 378.22(430)
Content type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГіЖИНСЬКА.pdf1,48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.