Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3752

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Рекомендації щодо використання нерівноважної симетричної ситуації у діадичній грі як моделі охорони навколишнього середовища з трьома суб’єктами забруднення довкілля
Authors: Романюк, В.В.
Romanuke, V.V.
Issue Date: 2010
Citation: Романюк В. В. Рекомендації щодо використання нерівноважної симетричної ситуації у діадичній грі як моделі охорони навколишнього середовища з трьома суб'єктами забруднення довкілля / В. В. Романюк // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. — К., 2010. — Вип. 5. — С. 144-159.
Abstract: Як модель охорони навколишнього середовища з трьома суб’єктами забруднення представлено діадичну гру трьох осіб. Обґрунтовано рекомендації щодо повного використання очисних споруд, яке відповідатиме симетричній, вигідній і рівноважній у смислі мінімізації ризику втрат ситуації у чистих стратегіях. Рекомендовано також застосовувати одну симетричну ситуацію у змішаних стратегіях, котра, будучи нерівноважною, є найбільш вигідною для суб’єктів забруднення.
Как модель охраны окружающей среды с тремя субъектами загрязнения представлено диадическую игру трёх лиц. Обосновано рекомендации по полному использованию очистных сооружений, которое будет соответствовать симметричной, выгодной и равновесной в смысле минимизации риска потерь ситуации в чистых стратегиях. Рекомендовано также применять одну симметричную ситуацию в смешанных стратегиях, которая, будучи неравновесной, является наиболее выгодной для субъектов загрязнения.
As a model of the environment preservation with the three subjects of pollution there has been represented a dyadic three-person game. There have been substantiated the recommendations on the full usage of the cleaning installations, which will correspond to a symmetric, favorable and equilibrium in the loses risk minimization sense situation in the pure strategies. It also has been recommended to apply a symmetric mixed strategies situation, that, being nonequilibrium, is the most favorable for the pollution subjects.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3752
UDC: 519.833
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Romanyuk.pdf380,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.