Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3658

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Політика українських університетів у сфері іноземних мов як трансформуючий елемент у забезпеченні якості освіти
Authors: Захарчук, Катерина Олександрівна
Zakharchuk, Kateryna
Keywords: якість освіти;інтернаціоналізація вищої школи;стратегії розвитку університету;концепція мовної політики університету;міжнародні проекти;білінгвальне навчання;internationalization of higher education;university development strategies;niversity language policy conception;international projects;bilingual education;education quality
Issue Date: 2012
Citation: Захарчук К. О. Політика українських університетів у сфері іноземних мов як трансформуючий елемент у забезпеченні якості освіти / К. О. Захарчук // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищої освіти Нац. акад. пед. наук України. – К., 2012. – № 3 (дод. 2), т. 2 : Темат. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процессу. – С. 113-116.
Abstract: якість формування та реалізації стратегій концепції мовної політики університету залежить від якості взаємодії структурних підрозділів. У свою чергу, якісна мовна політика позитивно трансформує якість освітнього процесу та забезпечує позитивну динаміку розвитку міжнародної складової в діяльності університету.
The quality of formation and implementation of university language policy strategy depends on the quality of cooperation between structural units. In its turn quality language policy facilitates formation of educational area, influences education quality and positively provides favorable dynamics of the university international activity component.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3658
UDC: 378
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
politika.pdf2,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.