Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2586

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та ураїнський досвід
Authors: Бідюк, Н.
Keywords: магістерський ступінь;науково-дослідницька діяльність;молодий дослідник;професійний розвиток;дослідницька програма;теоретичний і практичний досвід;Велика Британія;Україна;науково-дослідницька підготовка;дослідницьке навчання;дослідницькі навички
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Бідюк Н. Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та ураїнський досвід / Н. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – № 4 (3). – С. 111-118.
Abstract: У статті здійснено аналіз проблеми професійного становлення молодих дослідників в умовах магістерської підготовки. На основі вивчення літературних та документальних джерел з’ясовано, що базовим принципом професійної підготовки магістрів є науково-дослідницька парадигма. Обґрунтовано необхідність використання інноваційних ідей зарубіжного досвіду для підвищення якості магістерської освіти відповідно до європейських стандартів. Наголошено на ключових цілях і головних завданнях магістерських програм, які слугують наступною сходинкою для кар’єрного та наукового зростання фахівця. Зазначено, що важливим джерелом визначення стратегічних напрямів розв’язання проблеми професійної підготовки магістрів є вивчення та об’єктивний аналіз зарубіжного досвіду провідних країн світу (США, Австралії та Великої Британії). Виявлено особливості науково-дослідницької підготовки магістрів, розглянуто шляхи підтримки і розвитку науково-дослідницької діяльності, а також стимулювання професійного розвитку магістрів-дослідників у Великій Британії та Україні. Підкреслено, що обґрунтування концептуальних засад магістерської підготовки має здійснюватися з урахуванням низки теорій: соціального, людського, інтелектуального і культурного капіталу; кар’єрної орієнтації; конструктивізму і когнітивізму; неперервної освіти та освіти дорослих; особистісно орієнтованого навчання; положень порівняльної педагогіки.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2586
UDC: 378.126
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БІДЮК.pdf1,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.