Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2496

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Моделювання нестаціонарного температурного поля в кусково-однорідній кільчастій циліндрично-анізотропній пластині з м’якими межами методом гібридного інтегрального перетворення диференціального оператора Бесселя-Фур’є
Authors: Мороз, Володимир Вікторович
Ленюк, Михайло Павлович
Keywords: скінченні гібридні інтегральні перетворення
Issue Date: Aug-2008
Publisher: Publishing House “Education and Science”
Citation: Ленюк М. П. Моделювання нестаціонарного температурного поля в кусково-однорідній кільчастій циліндрично-анізотропній пластині з м’якими межами методом гібридного інтегрального перетворення диференціального оператора Бесселя-Фур’є / М. П. Ленюк, В. В. Мороз // Materiály IV mezinárodní vĕdecko-praktická conference «Vĕda: teorie a praxe - 2008», 16-31 srpna 2008 roku. – Praga : Publishing House “Education and Science”, 2008. – Dil. 14, Matematica. Výstavbaa architektura. – P. 23-30.
Abstract: Знайдено аналітичний розв'язок задачі моделювання нестаціонарного тепературного поля в кусково-однорідній кільчастій циліндрично-анізотропній пластині з м'якими межами методом гібридного диференціального оператора Бесселя-Фур'є.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2496
ISSN: 978-966-8736-05-6
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lenuk.pdf317,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.