Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2129

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Шляхи підвищення роздільної здатності шкали вимірювального перетворення ЦАП і АЦП
Authors: Троцишин, І.В.
Войтюк, О.П.
Троцишина, Н.І.
Keywords: Квантова теорія вимірювального перетворення;ЦАП‐АЦП;повна шкала вимірювального перетворення.
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Троцишин, І.В. Шляхи підвищення роздільної здатності шкали вимірювального перетворення ЦАП і АЦП [Текст] / І. В. Троцишин, О. П. Войтюк, Н. І. Троцишина // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – №2. – С. 236-242.
Abstract: Розглянуто можливості застосування Квантової теорії вимірювального перетворення амплітудних параметрів (ЦАПАЦП) із використанням методу коінциденції. Встановлено і наглядно показано, що класичні принципи побудови ЦАПАЦП із двійковими шкалами перетворення є лише частковим випадком всіх можливих (квантованих) значень повної шкали вимірювального перетворення, яка може перевищувати за кількістю поділок класичну у 10100 разів.
The possibilities of applying the quantum theory of measurement of peak transformation parameters (DACADC) by the method сoincidenсe. Determined and clearly shown that the classical principles of the DACADC with binary scales of transformation is only partial case of all possible (quantized) values of full scale measuring conversion, which may exceed the number of bars 10100 in classical times.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2129
UDC: 681.325+681.335
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70tro.pdf504,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.