Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2127

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання процедури POST в процесі тестового діагностування ЕОМ
Authors: Лукасевич, Д.Б.
Огнєвий, О.В.
Keywords: діагностування;несправності;вбудовані засоби;процедура POST;POST Card;POST коди;тестові послідовності
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Лукасевич, Д.Б. Використання процедури POST в процесі тестового діагностування ЕОМ [Текст] / Д. Б. Лукасевич, О. В. Огнєвий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – №2. – С. 150-153.
Abstract: У статті проводиться аналіз класичних методів діагностики ЕОМ. Основну увагу приділено вбудованим засобам автоматичного діагностування. В якості вбудованих засобів діагностування пропонується процедура POST. Для відображення POST кодів у зручному для людини виді розглянуто пристрої за назвою POST Card. Розглядаються особливості використанні POST Card різних фірмвиробників.
In clause the analysis of classical methods of diagnostics of the COMPUTER is carried out. The basic attention is given to the built – in means of automatic diagnosing. As the built – in means of diagnosing procedure POST is offered. For display POST of codes in a kind convenient for the person devices under name POST Card are considered. Features use POST Card of different firms – manufacturers are considered.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2127
UDC: 004:004.3
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39luk.pdf417,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.