Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1990

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Автоматизація підбору сторінок для правильної внутрішньої перелінковки сайту
Authors: Скрипник, Тетяна Казимирівна
Лясковська, Олена Леонідівна
Issue Date: 2014
Publisher: ПП Ковальський В.В.
Citation: Лясковська О. Л. Автоматизація підбору сторінок для правильної внутрішньої перелінковки сайту / О. Л. Лясковська Т. К. Скрипник // Збірник наукових праць за матеріалами восьмої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій -2014». –Хмельницький, 2014. – С. 224-232.
Abstract: В статті розглядаються методи розподілу вагових коефіцієнтів між сторінками сайту, а також проводиться аналіз методів пошуку онтологічних тотожностей серед публікації у веб-технологіях. Як спосіб автоматизації підпору тотожних сторінок і способу перелінковки цих сторінок пропонується написання плагіну. Підбір сторінок для перелінковки здійснюватиметься у пошуковому сервісі Яндекс XML.
The article considers the methods of distribution of weights between the pages of the site, and the analysis of methods of search of ontological identities among publish in web technologies. As a way of automation backwater identical pages and how to relink these pages is proposed writing a plugin. The selection of pages to relink will be implemented in search service Yandex XML.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1990
UDC: 687. 1
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скрипник.doc256 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.