Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1949

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Кінематичні характеристики техніки рухових дій ривка у важкоатлеток з урахуванням антропометричних розмірів тіла
Authors: Антонюк, О.В.
Keywords: важкоатлетки;кінематичні показники;антропометричні показники;ривок;тяжелоатлетки;кинематические показатели;антропометрические показатели;рывок;female weightlifters;kinematic indices;anthropometric indices;jerk
Issue Date: 2011
Publisher: ЧДПУ
Citation: Антонюк О. В. Кінематичні характеристики техніки рухових дій ривка у важкоатлеток з урахуванням антропометричних розмірів тіла /О. В. Антонюк // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун. ім. Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). – Чернігів, 2011. – Вип. 86, т. 1 – С. 9–14.
Abstract: Вивчено особливості технічної підготовленості важкоатлеток високої кваліфікації у ривку з урахуванням антропометричних розмірів тіла і різною масою тіла. Визначено модельні величини кінематичних показників структури руху ривка у спортсменок різних груп вагових категорій.
Антонюк А.В. “Кинематические характиристики техники двигательных действий рывка у тяжелоатлеток с учётам антропометрических размеров тела.” Изучены особенности технической подготовленности тяжелоатлеток высокой квалификации в рывке с учётом антропометрических размеров тела и различной массой тела. Определены модельные величины кинематических показателей структуры движения в рывке у спортсменок с различными антропометрическими размерами и группами весовых категорий.
Kinematical the indices of motor actions in the jerk female weightlifters taking into account anthropometric body size.” The features of technical preparedness are studied in the jerk of highly qualified female weightlifters according to anthropometric body size and different body mass. The model values of kinematic indices of motion structure in the jerk are determined of female athletes taking into account anthropometric indices in the different weight categories groups.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1949
UDC: 796.88-055.2:796.015.26
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Антонюк_кінематичні Чернігів.doc159 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.