Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1948

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Моделювання фільтруючих пристроїв в цифрових телекомунікаційних системах за наявності комплексу завад з метою захисту інформації
Other Titles: Design filter devices in the presence of noise in complex digital telecommunications systems to protect information
Authors: Бойко, Ю.М.
Єрьоменко, О.І.
Навроцький, В.О.
Boiko, J.M.
Eromenko, O.I.
Navrockiy, V.O.
Keywords: цифрова модуляція;око-діаграма;енергетичні втрати.;digital modulation;eye diagram;power loss
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Бойко, Ю.М. Моделювання фільтруючих пристроїв в цифрових телекомунікаційних системах за наявності комплексу завад з метою захисту інформації [Текст] / Ю. М. Бойко, О. І. Єрьоменко, В. О. Навроцький // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 2. – С. 204-213. 
Abstract: Проведений аналіз факторів впливу на завадостійкість цифрових телекомунікаційних систем. Сформульовано задачу оптимізації забезпечення максимальної пропускної здатності системи передавання інформації з цифровими методами маніпуляції. Здійснено аналіз та аналітичний опис впливу шумів на завадостійкість цифрової системи передачі інформації. Проведено аналіз завадостійкості з метою визначення оптимальних параметрів фільтрів передавання та приймання на основі фазоманіпульованих сигналів. Отримано аналітичні вирази для оцінки завадостійкості системи передачі інформації у випадку впливу міжсимвольної інтерференції та міжканальних завад. Проведено моделювання впливу конфігурації фільтруючих систем на завадостійкість системи передачі інформації. Приведено залежності типів енергетичних втрат від смуги фільтрації на приймальному та передавальному боці каналу передачі інформації. Засобами імітаційного моделювання Simulink досліджено вплив конфігурації фільтруючих та коректуючих систем в каналі передавання інформації з QPSK – модуляцією. Методом «окoдіаграм » тракту оцінено вплив джитеру на завадостійкість систем передавання інформації з цифровими методами маніпуляції.
Abstract The analysis of the factors of influence on the resistance to noise of the digital telecommunication systems. The problem of optimization to maximize the bandwidth of information transfer techniques with digital manipulation. The analysis and analytical description of the impact of noise on the robustness of digital information transfer systems. Analysis of resistance to noise to determine the optimal parameters of filters transmit and receive signals based on phase shift keying. Analytical expressions for the evaluation of noise immunity of information transmission in the case of the impact of intersymbol interference and inter channel interferences. A simulation of the configuration of filter systems robustness of transmitting information. Powered depending on the type of energy loss band filter at the receiver and transmitter side channel information. A simulator Simulink the effect of filtering and adjusting the configuration of channel information transmission with QPSKmodulation. The method of "eye diagrams" path estimated impact of jitter on the robustness of the transmission of information from digital manipulation techniques.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1948
UDC: 621.396.96
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOIKO.pdf3,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.