Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11754

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Формування інформаційного базису прийняття маркетингового рішення
Authors: Григорук, Павло Михайлович
Keywords: інформаційний базис;маркетингові рішення;знання;маркетингове дослідження;information basis;marketing decisions;marketing research
Issue Date: 2012
Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Citation: Григорук П. М. Формування інформаційного базису прийняття маркетингового рішення / П. М. Григорук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту. – Київ : КНЕУ, 2012. – Ч. 1. – С. 104-114.
Abstract: Стаття присвячена питанням, пов’язаним з формуванням інформаційного базису прийняття маркетингового рішення. Наведено визначення інформаційного базису, представлена структурна схема його формування. Описані функції, на виконання яких може бути спрямовано його використання
The article is devoted issues associated with the formation of the information basis making marketing decisions. Determination of information basis is defined, the flow diagram of his forming is presented. Functions on implementation of which can be directionally it use are described.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11754
UDC: 005:519.816:339.138
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки, аналітики, моделювання та інформаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stat56_2012(КНЕУ).pdf568,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.