Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10665

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Вплив конструктивних параметрів пружно-в’язких елементів машин барабанного типу з горизонтальною віссю обертання на їх віброактивність
Authors: Горошко, А.В.
Драч, І.В.
Ковтун, І.І.
Петращук, С.А.
Keywords: горизонтальний ротор;барабан;вібрації;демпфери;пружність;модель
Issue Date: 12-Oct-2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Вплив конструктивних параметрів пружно-в’язких елементів машин барабанного типу з горизонтальною віссю обертання на їх віброактивність / А. В. Горошко, І. В. Драч, І. І. Ковтун, С. А. Петращук // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листоп. 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – C. 103-107.
Abstract: Представлені результати проведених досліджень: були одержані теоретично і підтверджені експериментально основні вимоги до компонування горизонтальних роторних машин барабанного типу: центр мас бака повинен лежати на осі обертання барабана; вісь обертання барабана повинна бути головною центральною віссю інерції бака; центр мас бака повинен збігатися з центром мас завантаження барабана; центр жорсткості системи пружних опор повинен збігатися з центром тяжкості бака, а головні осі жорсткості – з головними центральними осями інерції бака; головні осі постійних в'язкого тертя повинні збігатися з головними центральними осями інерції бака.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10665
ISBN: 978-966-330-397-0
UDC: 001+378
Content type: Тези доповідей
Appears in Collections:Сучасні досягнення в науці та освіті - 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf917,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.