Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10540

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості народного житла Південно-Східного Поділля
Other Titles: Features of people’s housing South-East Podilia
Authors: Смоляк, Володимир Вікторович
Козинюк, Наталія Володимирівна
Машовець, Наталія Сергіївна
Олійник, Любов Валентинівна
Басалюк, Любов Романівна
Smoliak, V.V.
Kozyniuk, N.V.
Mashovets, N.S.
Oliynyk, L.V.
Basaliuk, L.R.
Keywords: народне житло;Поділля;народна архітектура;планування;folk housing,;Podillіa;folk architecture;planning
Issue Date: Dec-2020
Citation: Особливості народного житла Південно-Східного Поділля / В. В. Смоляк, Н. В. Козинюк, Н. С. Машовець, Л. В. Олійник, Л. Р. Басалюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. журн. – Вінниця, 2020. – Т. 29, № 2. – C. 94–100.
Abstract: Духовне відродження України неможливе без збереження пам’яток народної архітектури. Сільське житло є частиною матеріальної та духовної культури, яке втілює в собі побут та культуру українського народу. Досліджено особливості сільського житла сіл південно-східних районів Вінницької області. Виявлено характер планування, об’ємно-просторова структура сільського житла, оздоблення, єдність з оточуючим середовищем старих та сучасних домівок цього регіону.
The spiritual revival of Ukraine is impossible without the preservation of folk architecture. The rural housing is the part of the material and spiritual culture, which embodies the life and culture of the Ukrainian people. Peculiarities of rural housing in the villages of the south-eastern districts of Vinnytsia region have been studied. The nature of planning, threedimensional structure of rural housing, decoration, unity with the environment of old and modern homes in this region are revealed.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10540
UDC: 72.01
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра основ проектування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
699-Текст статті-823-1-10-20210720.pdf755,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.