Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10459

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Зменшення забруднення територій гальванічного виробництва.
Authors: Нестер, Анатолій Антонович
Keywords: проблема утилізації;аналіз шламів
Issue Date: 17-Apr-2021
Publisher: Одеська національна академія харчових технологій
Citation: Нестер А. А. Зменшення забруднення територій гальванічного виробництва / А. А. Нестер // Еколого-енергетичні проблеми сучасності. ХXІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів, 15-17 квітня 2021 : зб. наук. пр. / Одес. нац. акад. харчових технологій. - Одеса : Вид-во ОНАХТ, 2021. - С. 3-4.
Abstract: Масштаби щорічного продукування й нагромадження твердих відходів вимагають створення потужних переробних установок продуктивністю, вимірюваної мільйонами тонн у рік з їх промисловим освоєнням.
Description: Під впливом опадів, особливо кислотних дощів, відбувається поступове вторинне забруднення навколишнього середовища цими відходами. Велика обводненість території, пухкі водопроникні ґрунти утрудняють вибір полігонів промислових відходів і обмежують їх площі, створюють умови для забруднення іонами важких металів не тільки прилягаючих до місць складування ґрунтових покривів і поверхневих вод, але й підземних водних горизонтів
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10459
UDC: 504.6
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра будівництва та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nester_Odesa_15.04.21.pdf258,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.