Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10293

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методика реалізації принципів полікультурної педагогіки у процесі викладання латинської мови в ЗВО України
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Keywords: полікультурне виховання;педагогіка;викладання латинської мови
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Citation: Магдюк О. В. Методика реалізації принципів полікультурної педагогіки у процесі викладання латинської мови в ЗВО України / О. В. Магдюк // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 29–30 січ. 2021 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – С. 173-176.
Abstract: Головним завданням полікультурного виховання є формування національної самосвідомості особистості у нерозривному зв’язку з загальнолюдськими цінностями. Найважливішою складовою полікультурного виховання є культурний компонент. Для формування внутрішнього світу особистості необхідні знання традиційної культури в контексті з накопиченими століттями духовними цінностями. Універсальний шлях досягнення принципів полікультурності у вихованні - це поєднання вивчення світових зразків культури з досягненнями національних культур різних народів. Полікультурне виховання орієнтовано на усвідомлення людиною приналежності світовій спільноті в минулому, сьогоденні і майбутньому.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10293
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магдюк_тези.docx26,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.