Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10291

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: The use of interdisciplinary links in the process of foreign language teaching for students of non-language specialties
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Mahdiuk, O.V.
Keywords: dивчення іноземної мови;міждисциплінарність
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки»
Citation: Mahdiuk O. V. The use of interdisciplinary links in the process of foreign language teaching for students of non-language specialties / O. V. Mahdiuk // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні технології : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2020 р., м. Одеса). – Одеса : ГО "Південна фундація педагогіки", 2020. – С. 158-161.
Abstract: Сучасний світ ставить нові вимоги до фахівців у кожній галузі народного господарства. Сьогодні недостатньо просто бути кваліфікованим фахівцем у своїй вузькій галузі, розуміти лише деталі своєї професії. Сучасна молодь повинна спілкуватися в міжнаціональному та міжкультурному просторі, інтегруватися в європейське та світове співтовариство та стати рівноправним членом суспільства, що називається “Глобальне село”; що неможливо без володіння принаймні однією іноземною мовою. Розмовляти іноземною мовою означає формувати комунікативні (мовленнєві) компетенції у мовленні, читанні, слуханні та письмі. Пошук оптимальних шляхів досягнення цих компетенцій є основою сучасних технологій навчання мови.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10291
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магдюк О.В._тези.docx21,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.