Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10290

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Latin language as a means of students' mastering conceptual and terminological law apparatus
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Keywords: латинська мова;студенти юридичної спеціальності
Issue Date: Apr-2021
Citation: Магдюк О. В. Latin language as a means of students' mastering conceptual and terminological law apparatus / О. В. Магдюк // Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 16 квіт. 2021 р. ). – Умань, 2021. – С. 156-159.
Abstract: Основними принципами виховання називають його гуманістичну природу, пріоритет загальнолюдських цінностей, виховання громадянськості, працьовитості, поваги прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, батьківщини, сім'ї. Освіта орієнтована на гуманітаризацію. Він націлений на майбутнього спеціаліста не лише на вузьку професійну діяльність, а й на високий загальнокультурний та громадянський рівень. В нових соціально-економічних умовах, характерних для сучасного суспільства, формується інноваційна парадигма освіти, в основі якої лежить ідея розвитку особистості учня. Знання стають засобом діяльності, в процесі якого відбувається розвиток і формування особистості учня. Коли учень перестає відчувати лише об’єкт зовнішніх впливів і перетворюється на суб’єкта навчального процесу, який здатний самостійно засвоювати, оцінювати та використовувати знання, лише тоді можна говорити про розвиток особистості, про його свідомий інтерес в отриманні освіти. Українська система освіти, згідно з Національною доктриною освіти, повинна забезпечувати "конкурентний рівень освіти".
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10290
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магдюк_тези.docx18,3 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.