Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10286

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості активізації внутрішніх ресурсів дітей в кризових станах
Authors: Петяк, Олена Віталіївна
Руденок, Алла Іванівна
Keywords: криза;психічні стани;творчість;життєві кризи;емоційне напруження;арттерапевтичні методи
Issue Date: 26-Feb-2021
Publisher: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Citation: Петяк О. В., Руденок А. І. Особливості активізації внутрішніх ресурсів дітей в кризових станах // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2021. Т. 32 (71), № 1. С. 115
Abstract: У статті розглянуто актуальне питання сьогодення – це збереження психічного здоров’я дітей і підлітків, які перебувають в кризових станах шляхом активізації їхніх внутрішніх ресурсів. Представлений аналіз сутності категорії «криза», «кризова ситуація», висвітлено їхні основні різновиди. Проаналізована природа виникнення та умови перебігу життєвих криз дітей. Висвітлюються різні погляди науковців щодо природи їх виникнення, серед яких найцікавішим є бачення життєвої кризи через виникнення емоційної реакції на загрозливу ситуацію, в якій стає неможливим досягнення життєво важливих цілей через зниження адаптаційних стресостійких ресурсів. Розглянутий психологічний механізм формування кризи через виникнення спочатку психотравмівної ситуації, пізніше – травми, а вже потім – кризи. Окреслено необхідність надання психологічної консультативної та терапевтичної допомоги дітям і підліткам під час переживання криз відповідними й адекватними засобами, переважно через залучення до різних форм творчої діяльності. Серед можливих форм корекційної та реабілітаційної роботи з використанням творчої діяльності описується арттерапія як максимально безпечний та дієвий спосіб активізації внутрішніх ресурсів дітей, що переживають кризу. Стаття містить описи практичних арттерапевтичних технік: «Поруч з тобою казковий друг», техніка зниження напруги (десенсибілізація) з промальовуванням та розповідями, техніка «Щоденник емоцій», техніка для групової арттерапевтичної роботи «Безлюдний острів», яка спрямована на створення ситуації успіху та впевненості в своїх силах у дитини, техніка «Арт-банка» (автор Т. Мамаєва в модифікації Н. Львової) для роботи з дитячими негативними станами. Арттерапія дозволяє підлаштуватись під будь-які запити клієнтів та безпечно вирішувати внутрішні конфлікти дітей. Завершення будь-якої техніки в процесі консультування чи психотерапії здійснюють шляхом шерінгу – розмовою про відчуття дитини, її думки, систематизацію набутого досвіду. Зроблено висновок про важливість формування Его-стійкості дитини – активізації адаптивних і компенсаторних ресурсів особистості та мобілізація її психологічного потенціалу.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10286
UDC: 159.922.7:616
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Петяк (Таврійський)2021, Таврійський .doc73 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.