Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10280

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Навчання предмету «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів».
Authors: Нестер, Геннадій Анатолійович
Нестер, Анатолій Антонович
Keywords: системи контролю;виробничі фактори
Issue Date: 27-Apr-2021
Publisher: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Citation: Нестер Г. А., Нестер А. А. Навчання предмету «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та фахівців-практиків «Охорона праці: освіта і практика», 27 квіт. 2021 р. Львів, 2021. С. 28-30.
Abstract: Умови розвитку промисловості в Україні потребують спеціалістів, здатних швидко реагувати на зміну професійних замовлень сучасних підприємств. Це ставить перед системою вищої освіти завдання, які полягають в якісній, ефективній та гнучкій професійній підготовці студентів
Description: Національна стратегія розвитку освіти в Україні передбачає інтегрування у європейський освітній простір, на засадах підходу в якому переважає компетентність. В цьому напрямку створюються нові освітні стандарти. Наведений у Стандартах вищої освіти перелік компетентностей і результатів навчання.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10280
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра будівництва та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nester_27.04.2021.pdf24,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.