Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10267

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Способи і засоби для інтенсифікації засвоєння навчального матеріалу з технічних та військових дисциплін
Other Titles: Methods and tools for the intensification of learning of educational material on technical and military disciplines
Authors: Псьол, Сергій Васильович
Рудик, Олександр Юхимович
Токарчук, Максим Михайлович
Psol, S.
Rudyk, O.
Tokarchuk, M.
Keywords: якість засвоєння матеріалу;дистанційне навчання;змішана форма організації освітнього процесу;візуалізація навчального матеріалу;навчальні ресурси;quality of assimilation of material;distance learning;a mixed form of organization of educational process;visualization of educational material;learning resources
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Citation: Псьол С. В. Способи і засоби для інтенсифікації засвоєння навчального матеріалу з технічних та військових дисциплін / С. В. Псьол, О. Ю. Рудик, М. М. Токарчук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. – № 1(24). – С. 366-392. – Режим доступу: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/650/600
Abstract: Перед проведенням занять пропонується надання здобувачам освіти адаптованого навчального матеріалу для попереднього ознайомлення і наступного детального вивчення. Цей матеріал рекомендовано використовувати разом з відповідними підручниками, посібниками та іншими ресурсами. В ході занять рекомендовано застосування сучасних засобів візуалізації, які дозволяють вирішити проблематику показу невеликих за розмірами елементів матеріальної частини та демонстрації їх взаємодії. Додатковим способом підвищення наочності може служити організація швидкого доступу до завчасно підібраних навчальних ресурсів Інтернет з допомогою утворених QR-кодів. Посилання у формі QR-кодів можуть використовуватись як під час самостійної роботи здобувачів освіти, так і під час аудиторних чи дистанційних занять. Для проведення занять за змішаною формою організації освітнього процесу може застосовуватись платформа Classtime, яка дозволяє створювати інтерактивні навчальні додатки, здійснювати аналіз ходу навчального процесу, реалізовувати стратегії індивідуального підходу та досягати програмних результатів навчання. Потужним інструментом, який забезпечує ефективне ведення освітнього процесу за змішаною і дистанційною формою, є модульне середовище, засноване на системі Moodle. Застосування ресурсів модульного середовища дозволяє підтримувати навчальний матеріал в актуальному стані, реалізувати дистанційний доступ здобувачів освіти до навчальних ресурсів та ефективно проводити заходи контролю знань.
The article describes measures and means to intensify and improve the quality of the knowledge assimilation of higher education. The authors investigated the features of conducting auditories and distance classes. Control knowledge of cadets and students can be carried out by applying Google forms. This tool makes it possible to create a closed and open type test. Tests may contain illustrations. The number of test tasks depends on the type of tests, the content of the educational material, and the testing duration. The process of generalization and analysis of test results is automatic. When testing, academic integrity is observed with a test of testing, video of observation, and personal motivation of cadets. Before classes, the authors offer to provide cadets and students adapted text for preliminary familiarization. After classes, the cadets use this text and textbooks for a detailed study of the educational material. In classes, the authors offer to use multimedia projectors to display small parts and car nodes. It offers QR codes to accelerate access to Internet resources. QR codes can be used during classroom classes, distance occupations, and independent work. Classtime platform is used with other software to create interactive curricula. This tool provides cadets access to the educational material, individual rate of material assimilation, and objective knowledge control. Teachers can use the resources of curricula at remote conducting classes. A modular medium is a powerful tool for conducting an educational process. It operates based on Moodle. The modular medium provides the ability to create and update educational material. Students have remote access to training courses. Teachers control the course of studying the educational material of its subject.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10267
UDC: 378.147.227+378.146+378.147.157
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sbornik_1_24_ped_p366-392.pdf5,95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.