Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10172

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання інструменту таргетингу для ефективного просування товарів і Інтернет-мережі
Other Titles: Using a targeting tool to effectively promote goods on the internet
Authors: Решміділова, С.Л.
Keywords: Інтернет-маркетинг;Інтернет-мережа;реклама;таргетована реклама;рекламні інструменти;просування;рекламні тизери;Internet marketing;Internet;advertising;targeted advertising;advertising tools;promotion;advertising teasers
Issue Date: 2021
Publisher: Вінницький національний технічний університет
Citation: Решміділова С. Л. Використання інструменту таргетингу для ефективного просування товарів і Інтернет-мережі [Електронний ресурс] / С. Л. Решміділова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 берез. 2021 р. : зб. наук. пр. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 893–895.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність використання таргетованої реклами для ефективного просування товарів в інтернет-мережі та показано можливість її налаштування у соціальних мережах
The article substantiates the need to use targeted advertising for effective promotion of goods on the Internet and shows the possibility of its configuration on social networks
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10172
UDC: 339.13
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirn2021-893-895.pdf401,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.