Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9969

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Деякі шляхи формування навичок XXI століття в умовах закладів вищої освіти України
Authors: Соболь, Наталія Миколаївна
Keywords: інформаційна епоха;ринок праці;підготовка фахівців;навички XXI століття
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Соболь Н. М. Деякі шляхи формування навичок XXI століття в умовах закладів вищої освіти України / Н. М. Соболь // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 34, т. 5. - C. 204-211.
Abstract: Стаття присвячена пошуку шляхів розвитку навичок майбутнього в умовах вищих навчальних закладів України. На основі аналізу наукових джерел та нормативних актів автор окреслює основні тенденції, що визначають імідж робочого місця у XXI столітті (цифровізація, автоматизація та роботизація багатьох сфер життя, демографічні зміни та мережеві суспільства, економічна, технологічна та культурна глобалізація, екологізація, зростання темпів змін), а також найбільш затребувані на сучасному ринку праці навички (емоційний інтелект та емпатія, медіаграмотність, інформаційна гігієна, рефлексія, здатність керувати увагою, екологічне мислення, креативність, здатність знаходити нестандартні рішення як самостійно, так і в команді) і пропонує шляхи їх розвитку в умовах закладів вищої освіти України.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9969
ISSN: 2308-4855 (Print), 2308-4863 (Online)
UDC: 378.147
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соболь_стаття.docx59,79 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.