Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9968

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Корупція як соціально-політичне явище: стан і тенденції корупції в Україні
Other Titles: Corruption as a socio-political phenomenon: the state and trends of corruption in Ukraine
Authors: Вальчук, Юлія Василівна
Королевська, Анна Володимирівна
Keywords: корупція;соціально-політичне явище;політика;Україна
Issue Date: 2020
Publisher: Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа”
Citation: Вальчук Ю. В., Королевська А. В. Корупція як соціально-політичне явище: стан і тенденції корупції в Україні // Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа". - URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15832283772761.pdf.
Abstract: У даній статті розглянуто питання соціальнополітичного явища корупції, його соціальна природа та витоки. Піднято проблеми антикорупційної системи та запропоновано шляхи покращення їх вирішення, розкрито природу і витоки корупції як поширеного соціального явища; визначено основні причини корупції в Україні та розглянуто методи обмеження її масштабів; сформовано пропозиції щодо удосконалення антикорупційної політики держави; досліджено наукові та політичні підходи до процесу формування в Україні ефективної антикорупційної стратегії. Також у статті розкрито основні причини негативного явища та підходи боротьби з ним, а також проведено моніторинг оцінки рівня довіри до антикорупційних інститутів. Відповідно до даних останніх досліджень толерантність громадян України до корупції зменшується і кожен третій готовий приєднатись до протидії корупції. Стаття присвячена дослідженню соціальних причин корупції, проблема антикорупційної системи в Україні та методам вдосконалення зазначеної системи.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9968
UDC: 32. 324
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра міжнародних відносин та туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15832283772761.pdf201,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.