Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9888

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання дискусійних методів навчання при вивченні дисципліни «Загальна екологія»
Authors: Матеюк, Олеся Петрівна
Keywords: дискусія; дискусійні методи;загальна екологія;майбутні екологи;майбутні вчителі;комунікативні навички;робота у групах
Issue Date: 2020
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Citation: Матеюк О. П. Використання дискусійних методів навчання при вивченні дисципліни «Загальна екологія» // О. П. Матеюк // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. - Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. - № 3 (22). – С. 124–136.
Series/Report no.: 3(22);
Abstract: Стаття присвячена проблемі використання дискусійних методів навчання при вивченні дисципліни «Загальна екологія». Розглянуто дискусію як груповий метод навчання, що заснований на організаційній комунікації у процесі вирішення навчально-професійних завдань. Обґрунтовано використання дискусії як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів та способу поглибленої роботи зі змістом предмета. Розкрито особливості дискусійних методів: глибокий аналіз проблеми, розуміння її ціннісно-смислового змісту, комунікативна поведінка, комунікативно-мовні дії. Наведено найбільш поширені форми дискусій та охарактеризовано їх сутність. Визначено особливості організації обговорення проблеми у групі та окреслено основні етапи: пошук і визначення проблеми; формування проблеми під час групового аналізу і обговорення; аналіз проблеми; спроби знайти вирішення проблеми; формулювання висновків, їх обговорення. Доведено значимість організації робочого простору: розміщення по колу або у вигляді літери «П». Обґрунтовано доцільність та широку практику впровадження дискусійних методів під час вивчення курсу «Загальна екологія». Виділено програмні компетентності дисципліни «Загальна екологія» відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальностями «Екологія» та «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Визначено окремі теми курсу «Загальна екологія», яким властивий проблемний характер та запропоновано приклади дискусійних завдань («круглий стіл»; «засідання експертної групи»; «форум»; «дебати» тощо), що містять проблемно-пошукові питання, які вимагають глибокого їх вивчення, аналізу та творчого підходу до вирішення. Доведено необхідність застосування визначених дискусійних методів навчання при вивченні дисципліни «Загальна екологія» для формування у студентів навичок комунікації, роботи у команді, адаптації до нових умов та підвищення мотивації до наукового пошуку у процесі вирішення екологічних проблем.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9888
UDC: 378.091.32:502/504
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vicor_discus_metod.pdfВИКОРИСТАННЯ ДИСКУСІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ»418,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.