Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9887

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Порівняльний аналіз підготовки майбутніх вчителів біології в університетах України і Польщі
Other Titles: Comparative analysis of the training of future biology teachers at the universities of Ukraine and Poland
Authors: Матеюк, Олеся Петрівна
Білецька, Галина Анатоліївна
Biletska, Halyna
Mateyuk, Olesya
Keywords: вища освіта, майбутні вчителі біології;освітня програма;навчальний план
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Citation: Білецька Г. А. Порівняльний аналіз підготовки майбутніх вчителів біології в Україні і Польщі / Г. А. Білецька, О. П. Матеюк // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2020. – № 28. – С. 24–31.
Abstract: У статті виявлено особливості підготовки майбутніх вчителів біології в університетах України і Польщі та обґрунтовано можливості використання прогресивних ідей польського досвіду у вітчизняних закладах вищої освіти. З’ясовано, що професійна підготовка вчителів біології в Польщі передбачає фундаментальну підготовку з біології доповнену блоком психолого-педагогічних дисциплін. Програми педагогічної підготовки складають не менше 25 кредитів ЄКТС. Обґрунтовано, що удосконаленню підготовки майбутніх вчителів біології в Україні буде сприяти впровадження таких прогресивних ідей досвіду польських університетів: поглиблення загальнонаукової підготовки з біології; впровадження міждисциплінарних навчальних курсів та інтегрованих освітніх програм; розширення спектру психолого-педагогічних дисциплін; збільшення обсягу практичної підготовки, проведення педагогічних практик впродовж семестру; збільшення частки науково-дослідницької роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти; розширення програм міжнародного обміну учасників освітнього процесу.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9887
UDC: 378.14:372.857
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
porivnalniy_analiz_pidg_vchit_biology.pdfПорівняльний аналіз підготовки майбутніх вчителів біології в університетах України і Польщі424,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.