Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9879

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Локалізація багатомовного веб-сайту (на прикладі авторського сайту мовної школи WISDOM)
Authors: Тромба, О.О.
Keywords: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська;якість;багатомовний веб-сайт;локалізація;переклад;адаптація;текстовий вміст;нетекстовий вміст;соціокультурний аспект;трансформація;перекладач-локалізатор;дизайн
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Тромба О. О. Локалізація багатомовного веб-сайту (на прикладі авторського сайту мовної школи WISDOM) : дипломна робота магістра : 035 Філологія / О. О. Тромба ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 93 с.
Abstract: Представлена магістерська робота присвячена дослідженню локалізації, багатомовного веб-сайту та використанню прийомів локалізації текстового та нетекстового контентів на прикладі авторського веб-сайту мовної школи WISDOM. Актуальність магістерської роботи зумовлено потребою у локалізації багатомовних веб-сайтів українських компаній у багатомовному бізнес-середовищі в умовах глобалізації та інтенсифікації розвитку інформаційних технологій та електронної торгівлі.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9879
metadata.dc.type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФМВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тромба(1).doc23,47 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.