Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9875

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Лінгвістичні засоби актуалізації категорій інтертекстуальності й інтермедіальності в оригіналі та перекладі художнього тексту
Authors: Заржицька, А.С.
Keywords: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська;переклад;інтертекстуальність;художній текст;інтермедіальність
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Заржицька А. С. Лінгвістичні засоби актуалізації категорій інтертекстуальності й інтермедіальності в оригіналі та перекладіхудожнього тексту : дипломна робота магістра : 035 Філологія / А. С. Заржицька ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 113 с.
Abstract: На сучасному етапі розвитку лінгвістики наукові уявлення про інтертекстуальність та інтермедіальність в цілому фрагментарні і не охоплюють комплексного вивчення цих явищ. До того ж аналіз художнього тексту в оригіналі англійською мовою та перекладі українською мовою в аспектах інтертекстуальності й інтермедіальності на матеріалі гумористичних текстів малої форми та роману «Щиголь» Д. Тартт до теперішнього часу не проводився. Сьогодні немає єдиної типології інтермедіальних форм, не існує єдиної думки про понятійний апарат інтертекстуальності й інтермедіальності та їхню взаємозалежність, з огляду на що спостерігається рухливість меж термінологічних дефініцій. Мало вивченими залишаються також особливості мовної реалізації цих категорій у художньому тексті та засоби їх відтворення в перекладі. Сказане обумовлює актуальність представленого дослідження, присвяченого комплексному вивченню інтертекстуальності й інтермедіальності, умов їх реалізації та передачі в оригіналі й перекладі, мовного оформлення і функціонування в художньому тексті.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9875
metadata.dc.type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФМВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заржицька-1.docx179,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.