Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/946

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Процеси деформації англомовних етномаркованих фразеологізмів
Authors: Нагорна, О.О.
Issue Date: 2009
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Нагорна, О. О. Процеси деформації англомовних етномаркованих фразеологізмів [Текст] / О. О. Нагорна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С. 137-138.
Abstract: У статті виділено найбільш продуктивні та ефектні прийоми авторських трансформацій англомовних етномаркованих фразеологізмів у формальному плані. Здебільшого утворення оказіональних авторських зворотів здійснюється на основі узуальних фразеологізмів з етнокультурною семантикою. Обов’язкова умова використання таких ФО – знання адресатом всіх початкових ФО, на які спирається автор.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/946
UDC: 81’373.612+81.373.72
Content type: Стаття
Appears in Collections:АПФП - 2009 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_32.pdf387,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.