Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9271

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Маніпулятор
Authors: Онофрійчук, Володимир Іванович
Драпак, Георгій Мефодійович
Issue Date: 25-Oct-2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 84692 Україна, МПК B25J 11/00. Маніпулятор / В. І. Онофрійчук, Г. М. Драпак ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201306087 ; заявл. 17.05.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20.
Abstract: Маніпулятор містить поворотну платформу із закріпленими на ній шарнірно-важільними механізмами та двигунами їх приводу, причому послідовно з'єднані шарнірні паралелограми виконані з можливістю плоско-паралельного руху кінцевої ланки із сталим кутом її нахилу до горизонту, причому, захватний орган має чітко визначене положення в просторі, за рахунок використання додатково двох шарнірно з'єднаних важелів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9271
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent84692.pdf223,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.