Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9270

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Пристрій для базування та подачі плоских деталей
Authors: Онофрійчук, Володимир Іванович
Амбарцумов, Вадим Вячеславович
Issue Date: 11-Jul-2011
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 61229 Україна, МПК B65H 1/00. Пристрій для базування та подачі плоских деталей / В. В. Амбарцумов, В. І. Онофрійчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201016005 ; заявл. 31.12.10 ; опубл. 11.07.11, Бюл. № 13.
Abstract: Пристрій для базування та подачі плоских деталей містить механізм вертикальної подачі платформи і нерухомий стіл. Пристрій має рухому платформу з пазами, через які проходять напрямні стержні, які мають можливість горизонтального та вертикального переміщення у цих пазах.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9270
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent61229.pdf172,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.