Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9268

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Пристрій для маніпулювання м'якими деталями
Authors: Онофрійчук, Володимир Іванович
Драпак, Георгій Мефодійович
Романець, Тарас Петрович
Issue Date: 16-Dec-2002
Citation: Пат. 51982 Україна, МПК В65НЗ/22. Пристрій для маніпулювання м'якими деталями / В. І. Онофрійчук, Г. М. Драпак, Т. П. Романець ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001128316 ; заявл. 04.12.2001 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12.
Abstract: Пристрій для маніпулювання м'якими деталями містить голкотримачі з голками, шарнірно закріплені в корпусі. Голкотримачі шарнірно з'єднані з підковоподібною пружною траверсою. Посередині корпусу розташовано регулювальний гвинт, під яким розміщена підпружинена опорна планка, встановлена з можливістю вертикальних переміщень відносно корпусу, у поздовжніх пазах якої знаходяться вістря голок.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9268
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent51982.pdf88,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.