Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/92

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Прихованість фреттинг-процесів у з'єднаннях автомобільної техніки та їх вплив на безпеку експлуатації
Authors: Шалапко, Юрій Іванович
Shalapko, Yuriy
Ганзюк, А.Л.
Разуваєва, М.А.
Keywords: фретинг;надійність;номінально-нерухоме з’єднання
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Шалапко, Ю. І. Прихованість фреттинг-процесів у з'єднаннях автомобільної техніки та їх вплив на безпеку експлуатації / Ю. І. Шалапко, А. Л. Ганзюк, М. А. Разуваєва // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 5. – С. 165–169.
Abstract: Явище фретингу як одне з специфічних контактних видів взаємодії досліджується вже друге сторіччя. Найбільш інтенсивно це відбувається останні 20-30 років і пов’язано не стільки з проблемою зношування вузлів тертя, а з небезпекою раптового виходу з ладу номінальнонерухомих з’єднань. Експлуатація автомобільної техніки з точки зору надійності вузлів кріплення та фретингпроцесів відрізняється певними особливостями: нестаціонарністю динамічних навантажень та впливом агресивного середовища. Саме нестаціонарність навантаження призводить до раптового руйнування вузлів нерухомого спряження, а прихованість довготривалої дії від фретингу не дає можливості передбачати аварійну ситуацію.
The phenomenon of fretting, as one of the specific kinds of contact interaction study is the second century. The most intense is the case the last 20-30 years is due, not so much the problem of wear of friction units, and the danger of sudden failure of the nominallyfixed connections. Operation of vehicles in terms of reliability of components and fasteners fretting process is different specific features: dynamic loads and nonstationary environments. This nonstationary loading leads to sudden destruction of real coupling units and longterm action of secrecy prevents fretting include emergency.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/92
UDC: 620.19:629.33
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра основ проектування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf676,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.