Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/919

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Неологізми в англомовній пресі та способи їх перекладу
Authors: Алексенко, С.В.
Issue Date: 2009
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Алексенко, С. В. Неологізми в англомовній пресі та способи їх перекладу [Текст] / С. В. Алексенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С. 8-10.
Abstract: У статті досліджується одне з невирішених досі питань неології – особливості функціонування неологізмів в сучасній американській пресі. Крім того, робиться ретельний аналіз способів її перекладу, що знаходить своє відображення у вивченні статей різної тематики (економічної, ділової, розважальної тощо).
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/919
UDC: 811.111’36:81-13
Content type: Стаття
Appears in Collections:АПФП - 2009 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_1.pdf407,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.