Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9104

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Удосконалення системи управління ризиком ліквідності в банках
Authors: Олійник, Андрій Володимирович
Чижикова, Світлана Сергіївна
Keywords: банк;ризик;банківські ризики;ризик ліквідності банку;Управління ризиком ліквідності банку;нормативи ліквідності
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Чижикова С. С. Удосконалення системи управління ризиком ліквідності в банках / С. С. Чижикова, А. В. Олійник // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. молодих вчених та студентів. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Т. 2. – С. 89-91.
Abstract: У сучасних умовах господарювання в Україні відчуваються проблеми з ліквідністю банків, що обумовлено посиленням конкуренції між банками, зростанням дефіциту банківських ресурсів, невизначеністю економічного середовища, викликані загостренням геополітичної ситуації в країні. Це зумовлює підвищену увагу банків до управління ліквідністю. Ліквідність є важливою системною характеристикою банку, що забезпечує фінансову стійкість, надійність, спроможність розширювати обсяги активних операцій та протистояти негативним наслідкам кризових ситуацій. Дотримання ліквідності та забезпечення її оптимального рівня є однією із важливих потреб діяльності банків, оскільки саме завдяки цьому банки здатні своєчасно виконувати свої зобов'язання за умови збереження прибутковості на достатньому рівні, що і обумовило актуальність даного дослідження.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9104
UDC: 336.717
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FinanceDep_May_2019_t2_web-89-91.pdf894,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.