Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9099

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Передача навантаження від пружного кільцевого штампа до пружного півпростору з початковими (залишковими) напруженнями
Authors: Ярецька, Наталія Олександрівна
Keywords: контактні задачі;початкові (залишкові) напруження
Issue Date: 26-May-2020
Publisher: Національний університет харчових технологій
Citation: Ярецька Н. О. Передача навантаження від пружного кільцевого штампа до пружного півпростору з початковими (залишковими) напруженнями / Н. О. Ярецька // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Актуальні науково- методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти», 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 56-57.
Abstract: У даній роботі, з використанням співвідношень лінеаризованої теорії пружності, досліджено питання передачі навантаження від пружного кільцевого штампа до пружного півпростору з початковими (залишковими) напруженнями без врахування сил тертя. Дослідження виконано у загальному вигляді для стисливих і нестисливих тіл для теорії великих початкових деформацій та двох варіантів теорії малих початкових деформацій при довільній структурі пружного потенціалу.
Description: Конференція присвячена 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9099
UDC: 539.3
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Ярецька Н.О..pdf303,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.