Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9093

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості написання і перекладу англійською мовою анотацій до наукових статей у галузі туризму та країнознавства
Other Titles: Writing and translating abstracts to scientific articles in the field of tourism and country studies into English
Authors: Бідасюк, Наталія Василівна
Bidasiuk, Nataliia
Keywords: анотація;термін;наукова стаття;лексико-граматичні помилки;переклад;транслітерація;abstract;scientific article;lexical mistakes;grammatical mistakes;translation;transliteration;term
Issue Date: 2020
Publisher: Вінниця: ТОВ «Фірма Планер»
Citation: Бідасюк Н. В. Особливості написання і перекладу англійською мовою анотацій до наукових статей у галузі туризму та країнознавства / Н. В. Бідасюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ «Фірма Планер», 2020. – Вип. 30. – С. 115–124.
Abstract: Анотація до статті англійською мовою – важливий комунікативно значущий елемент у структурній організації наукової праці, який великою мірою відповідає за підвищення індексу цитування публікації та початок діалогу з іноземними колегами. На основі вибірки англомовних анотацій з українських наукових журналів розглядаються типові помилки у їх оформленні та перекладі. У полі уваги автора дослідження – використання онлайн перекладачів, помилки у правописі, граматичні огріхи, невірна структура речень, калькування, правила транслітерації, переклад термінів, порушення правил сполучуваності. Подано рекомендації для якісного написання анотацій англійською мовою.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9093
ISSN: 2521-1293
UDC: 81’25(075.8)
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 Бідасюк 115-124.pdf2,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.