Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9062

Можете відсканувати цей QR-код телефоном для збереження.

Title: Оцінка економічної стійкості діяльності підприємства на прикладі ТОВ «Агропрогрес В» (Хмельницька обл., Віньковецький р-н, смт. Віньківці)
Authors: Оркуша, Андрій Анатолійович
Keywords: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;стійкість;економічна стійкість;фактори впливу на економічну стійкість;оцінка економічної стійкості;методи та показники оцінки економічної стійкості;управління економічною стійкістю підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Abstract: Головною метою роботи є дослідження теоретичних та методичних засад формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання та розробка конкретних рекомендації щодо її підвищення. Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: з’ясувати сутнісну характеристику категорії «економічна стійкість» та її основних складових; узагальнити фактори впливу на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств; розглянути методологічні засади оцінки економічної стійкості підприємств; провести аналіз стану і ефективності діяльності підприємства; сформулювати напрямки підвищення рівня економічної стійкості та розвитку досліджуваного підприємства. За результатами дослідження сформульовані рекомендації щодо: дослідження галузевих передумов забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського підприємства; впровадження методики оцінювання рівня економічної стійкості ТОВ «Агропрогрес В»; економічного обґрунтування застосування новітніх технологій вирощування зернових культур; створення Web-сайту підприємства.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9062
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:ФЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕПiП_(1)_(1)_(1) (1)-6.pdf217,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.