Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9061

Можете відсканувати цей QR-код телефоном для збереження.

Title: Шляхи удосконалення логістичної діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ДелЕкс» (м. Хмельницький)
Authors: Гомілко, Ірина Миколаївна
Keywords: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;логістика;логістичні системи;логістичні потоки;показники фінансового стану підприємства;ліквідність підприємства;платоспроможність підприємства;активи і пасиви підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Abstract: Узагальнено, систематизовано та проаналізовано світовий досвід теорії та практики управління логістикою в умовах національної економіки. Розроблені пропозиції сучасним вітчизняним підприємствам щодо побудови ефективних систем логістичного менеджменту. Проаналізовано техніко-економічні показники та оцінено фінансову діяльність підприємства на прикладі ТОВ «ДелЕкс» за 2016-2018 роки. Досліджено систему управління логістичної діяльності підприємства. Виконано аналіз теоретичних та практичних аспектів управління логістичної діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ДелЕкс» за 2016-2018 роки аналізу фінансового стану, інформаційну базу та основні показники оцінки фінансової діяльності підприємства, а також визначити напрямки її вдосконалення. За результатами дослідження сформульовані рекомендації щодо покращення господарської діяльності ТОВ «ДелЕкс» (м. Хмельницький).
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9061
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:ФЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕПiП_(1)_(1)_(1) (1)-5.pdf211,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.