Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9060

Можете відсканувати цей QR-код телефоном для збереження.

Title: Економічна діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ «Санні Фуд» (м. Хмельницький)
Authors: Мартинюк, Євген Олександрович
Keywords: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;діагностика;економічна діагностика;мета, функції, основні завдання й принципи економічної діагностики;підходи, методи та показники економічної діагностики діяльності підприємства; етапи процесу економічної діагностики діяльності підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Abstract: У вступі дипломної роботи обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних і методичних положень економічної діагностики в управлінні діяльністю підприємства та визначення основних шляхів подолання кризових явищ у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Санні Фуд» (м. Хмельницький). Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання: досліджено теоретико-методичні засади економічної діагностики в управлінні діяльністю підприємства в ринкових умовах господарювання; проведено ґрунтовний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Санні Фуд» (м. Хмельницький) за 2016-2018 роки; розроблено рекомендаційні заходи щодо подолання кризових явищ у його діяльності та розглянуто напрямки підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Санні Фуд» (м. Хмельницький).
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9060
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:НЦ ЗДО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕПiП_(1)_(1)_(1) (1)-4.pdf212,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.