Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9059

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Діагностика фінансового стану підприємства харчової промисловості на прикладі ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» (Хмельницька обл., м. Красилів)
Authors: Ларіоник, Світлана Петрівна
Keywords: 051 Економіка;фінансовий стан;ефективність;харчова промисловість;продукція;підприємство;платоспроможність;ліквідність;фінансова стійкість
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Abstract: Досліджено теоретико-методологічні основи діагностики фінансового стану підприємства. З’ясовано необхідність, значення і роль фінансового стану у ефективності господарської діяльності суб’єкта господарювання. Розглянуто інформаційне забезпечення та показники діагностики фінансового стану підприємства. Проведено діагностику функціонування підприємств харчової промисловості України та Хмельницької області. Зокрема, проаналізовано техніко-економічні показники та оцінено фінансовий стан ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське». Розроблено комплекс заходів щодо покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. Зокрема: впровадження методики оцінювання трудового потенціалу як засіб покращення фінансового стану підприємства; економія витрат за рахунок переведення автомобілів на інші види палива; вивільнення робітників внаслідок суміщення професій.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9059
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:ФЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕПiП_(1)_(1)_(1) (1)-3.pdf220,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.