Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/827

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Метод визначення нормальної маси тіла людини за загальною пропорційною характеристикою її фігури для проектування сучасного одягу
Other Titles: Method of determination of normal body mass according to the general proportional characteristic of a figure to design modern clothes
Authors: Кудрявцева, Н.В.
Kudryavtseva, N.V.
Keywords: вибірковий метод досліджень;пропорційна характеристика фігури;показник маси тіла;selective method of research;proportional characteristic of a figure;the body mass index
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Кудрявцева, Н. В. Метод визначення нормальної маси тіла людини за загальною пропорційною характеристикою її фігури для проектування сучасного одягу [Текст] / Н. В. Кудрявцева // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 4. – С. 84-88.
Abstract: Запропоновано метод, який дозволяє аналітичним шляхом визначити нормальну масу тіла людини жіночої статі сучасного покоління за її загальною пропорційною характеристикою фігури. Він надає можливість за допомогою комп’ютерних технологій встановити не тільки описову інформацію про фігури, які належать до визначених типів, але й отримати їх наочне графічне зображення.
The method that allows analytically determining the normal mass of a female of modern generation due to proportional characteristic of a figure has been proposed. With the help of computer technologies the descriptive information about figures of specified types and their visual graphic images may be established using the method.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/827
UDC: 687.016.5:687.13
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_9.pdf418,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.