Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8007

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Світовий досвід активізації інновацій в логістичних процесах
Authors: Матвієць, Ольга Вікторівна
Keywords: світовий досвід;інновації;логістика;логістичні процеси;міжнародна логістика
Issue Date: 2019
Citation: Матвієць О. В. Світовий досвід активізації інновацій в логістичних процесах / О.В. Матвієць // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Ужгород, 14 верес. 2019 р.). - Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 123-126.
Abstract: Сучасна економіка характеризується швидкозмінним ринковим середовищем, скороченням життєвого циклу продуктів і послуг, глобалізацією господарських зв’язків на базі інтернету і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, кліентоорієнтованістю і постійним пошуком нових можливостей для розвитку бізнесу. Світ перебуває на порозі шостого технологічного укладу, домінуючою техніко-економічною парадигмою якого стануть комп’ютерні та нанотехнології, а також їх симбіоз. Наукоємне виробництво, 3Д-друк, інтелектуальні експертні системи докорінно трасформують соціально-економічні відносини, дають потужний поштовх зростанню продуктивності і призводять до появи нових продуктів шляхом якісних нововведень в різних секторах економіки, у тому числі і в логістиці. Прискорений рух економіки до більш інтелектуалоємної моделі розвитку та швидкого поширення знань сприяє виникненню нових логістичних технологій і підходів в управлінні глобальними ланцюгами поставок. Знання майбутніх тенденцій і розуміння шляхів інноваційного розвитку глобальної логістики дають можливість постачальникам логістичних послуг визначити правильні орієнтири стратегічного розвитку для покращення конкурентоспроможності та ефективної інтеграції до глобальних ланцюгів товарного руху. Незважаючи на глибоку економічну кризу, настав час радикальних змін не тільки в державі, але й в сфері логістичного бізнесу
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8007
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Матвієць О.В. 2019 Ужгород .pdf161,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.