Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/774

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Метод визначення координат радіотехнічною системою сейсмолокаційного контролю при виключенні параметра швидкості розповсюдження сейсмохвилі з розрахунків
Other Titles: Метод определения координат радиотехнической системой сейсмолокационного контроля при исключении параметра скорости распространения сейсмоволны из расчетов
Method of determinating coordinates by a radio engineering seismic location checking system at the elimination of parameter of seismic wave propagation speed from calculations
Authors: Шинкарук, Олег Миколайович
Shinkaruk, O.M.
Гурман, І.В.
Gurman, I.V.
Keywords: визначення координат;швидкість хвилі;определение координат;скорость волны;determination of coordinates;speed of wave
Issue Date: 2012
Citation: Шинкарук, О.М. Метод визначення координат радіотехнічною системою сейсмолокаційного контролю при виключенні параметра швидкості розповсюдження сейсмохвилі з розрахунків [Текст] / О. М. Шинкарук, І. В. Гурман // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11, № 3. – С. 413-416.
Abstract: Сутність методу полягає у точному визначенні пеленга та наближеного дальності до об’єкта тріадою ненаправлених пасивних датчиків і відрізняється тим, що шукані координати визначаються як координати точки перетину ліній гіперболи і пеленга, які є лініями положення об’єкта, при забезпеченні інваріантності розрахунків до топології датчиків і до використання параметра швидкості розповсюдження хвилі.
В статье раскрыта сущность метода определения пеленга и приближенно дальности к объекту триадой ненаправленных пассивных датчиков.
The paper considers the essence of the method of determining a bearing and approximately distance to the object by a triad of undirected passive sensors.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/774
UDC: 621.372
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра телекомунікацій та радіотехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf272,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.