Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7529
Title: Особливості формування професійного самовизначення старшокласників у процесі профорієнтації
Other Titles: The peculiarities of forming professional selfdetermination of high school students in the process of career counseling
Authors: Гомонюк, Олена
Мазур, Алла
Homonyuk, O.
Mazur, A.
Keywords: формування професійного самовизначення старшокласників;профорієнтація старшокласників;професійне самовизначення;професійна орієнтація;професійні інтереси;professional self-determination;professional orientation process;professional interests
Issue Date: 2017
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Citation: Гомонюк О. М. Особливості формування професійного самовизначення старшокласників у процесі профорієнтації [Електронний ресурс] / О. М. Гомонюк, А. В. Мазур // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_4_7. – Назва з екрана.
Abstract: Перед учнями старшого шкільного віку виникає необхідність самовизначення, вибору свого життєвого шляху як завдання першорядної життєвої важливості. Вибір професії стає психологічним центром ситуації розвитку старших школярів, створюючи в них своєрідну внутрішню позицію Для того, щоб психологу успішно проводити роботу з профорієнтації, йому важливо знати, які установки й особистісні особливості того або іншого учня. У статті розкрито особливості формування професійного самовизначення старшокласників у процесі профорієнтації.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7529
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vnadpn_2017_4_7.pdf234,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.