Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7493
Title: Дослідження зарубіжного досвіду управління логістикою торговельних мереж
Authors: Мазарчук, Андрій Юрійович
Більовська, Ганна Сергіївна
Keywords: логістика;торгівельна мережа;ресурсний підхід;економіка
Issue Date: 2018
Citation: Більовська Г. С. Дослідження зарубіжного досвіду управління логістикою торговельних мереж / Г. С. Більовська, А. Ю. Мазарчук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 42-44.
Abstract: Дослідження зарубіжних наукових джерел проілюструвало схильність дослідників до активного використання тріангуляції та моделювання у процесі аналізу проблем управління логістикою підприємства. Дуже поширеною є практика анкетування експертів сфери логістики з подальшим кількісним аналізом отриманих даних. Використання даних методик у вітчизняних наукових працях дозволить отримувати науково обґрунтовані рекомендації для удосконалення сфери логістики для торговельних мереж України.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7493
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10__conference_31-31.5.2018_стаття.doc46 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.