Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7215

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Критеріальні умови оптимізації структури капіталу підприємства
Other Titles: Criterial conditions for optimization of the structure of capital of enterprise
Authors: Квасницька, Раїса Степанівна
Старостенко, Ганна Григорівна
Issue Date: 2018
Citation: Квасницька Р. С. Критеріальні умови оптимізації структури капіталу підприємства / Р. С. Квасницька, Г. Г. Старостенко // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine : monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 443-460.
Abstract: Забезпеченість підприємств достатнім обсягом фінансово-майнових засобів є запорукою ефективного ведення ними господарської діяльності. За цих умов одним із основних завдань створення сприятливих фінансово-майнових засад безперервності відтворювального процесу суб’єктів господарювання, а отже і національної економіки країни, є вирішення питань удосконалення підходів до формування оптимальної структури капіталу підприємств. Метою статті є обґрунтування теоретичних засад і методичних підходів до управління цільовою структурою капіталу підприємств різних галузей економіки України для її оптимізації, що дозволить забезпечити фінансову стабільність функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання. Об’єктом дослідження є процес управління формуванням структури капіталу підприємств. Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади управління цільовою структурою капіталу підприємств з метою її оптимізації для забезпечення фінансової стабільності ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання. Новизна дослідження полягає у розробці нового підходу до управління формуванням оптимальної цільової структури капіталу підприємств за методом поєднаного ефекту зростання рентабельності власного капіталу та забезпечення достатності рівня фінансової стійкості, що дозволяє практично визначити прогнозні співвідношення елементів майнової та фінансової структури капіталу, які забезпечують фінансово стабільний розвиток підприємства на перспективу. Теоретична та прикладна значущість проведеного дослідження визначається тим, що висновки та рекомендації, викладені в статті, слугуватимуть основою нових можливостей щодо підвищення ефективності фінансового забезпечення діяльності підприємств різних галузей економіки.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7215
ISSN: 978-9934-571-30-5
UDC: 001(4)
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Квасницька стаття Латвія.pdf322,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.