Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7180

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Theoretical and methodical aspects of the competitive potential of the enterprise and the peculiarities of identification of the factors of influence on its level
Other Titles: Теоретико-методичні аспекти конкурентного потенціалу підприємства та особливостей ідентифікації факторів впливу на його рівень
Authors: Квасницька, Раїса Степанівна
Доценко, Інна Олексіївна
Матвійчук, Лесі Олексіївна
Kvasnytska, R.S.
Dotsenko, I.O.
Matviichuk, L.O.
Issue Date: 2018
Publisher: State University of Jan Kochanowski
Citation: Kvasnytska R. S. Theoretical and methodical aspects of the competitive potential of the enterprise and the peculiarities of identification of the factors of influence on its level / R. S. Kvasnytska, I. O. Dotsenko, L. O. Matviichuk // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine : Collective monograph. – Kielce, Poland : Izdevnieciba, «Baltija Publishing», 2018. – Vol. 2. – Р. 201-215.
Abstract: Забезпечення зростання ринкової вартості, ефективної діяльності промислових підприємств та високих темпів їх розвитку в сучасних умовах вимагає відповідного підходу до формування його конкурентної стратегії, виявлення конкурентних переваг, що в свою чергу передбачає необхідність визначення ролі і значення конкурентного потенціалу в діяльності підприємств. Акцентовано, що конкурентний потенціал має свій прояв у конкурентоспроможності, оскільки значною мірою залежить від оптимального поєднання окремих видів ресурсів, залучених до виробничого процесу, рівня організації виробництва і праці, ефективності системи управління підприємства. На основі наукових досліджень суті та характеристик зовнішнього та внутрішнього середовищ, статистичної інформації, експертних і соціо-економічних опитувань, обґрунтовано основні групи факторів, що впливають на конкурентний потенціал підприємства. Запропоновано етапність проведення експертної оцінки впливу різних груп факторів на рівень конкурентного потенціалу підприємства, за результатами якого ранжовано зовнішні та внутрішні фактори за рівнем значущості їх впливу на конкурентний потенціал певного підприємства.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7180
ISSN: 978-9934-571-44-2
UDC: 330.34(438+477)
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Квасницька Стаття монографія.pdf495,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.