Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7021
Title: Конкурентоздатність як критерій якості професійної підготовки майбутнього фахівця-міжнародника в умовах розвитку ринку освітніх послуг
Other Titles: Якість професійної підготовки
Authors: Олександренко, Катерина Валентинівна
Харжевська, Ольга Михайлівна
Keywords: псхологія навчання;конкурентність;якість підготовки;конкурентоздатність фахівця;особистісні якості
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Гнозис
Citation: Олександренко К. В. Конкурентоздатність як критерій якості професійної підготовки майбутнього фахівця-міжнародника в умовах розвитку ринку освітніх послуг / К. В. Олександренко, О. М. Харжевська // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Київ : Гнозис, 2017. – Вип. 37-1, Т. V (73) : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору.
Abstract: Забезпечити конкурентоздатність означає відповісти на питання про те, наскільки ці конкуруючі послуги забезпечують попит споживачів, в якому відношенні вони знаходяться стосовно перспективних вимог потреб за споживчими властивостями, тобто в центрі уваги повинно бути виявлення потреб потенційних замовників. Для ВНЗ поняття «конкуренція» випливає із того факту, що певний ВНЗ і його конкуренти намагаються заволодіти увагою споживачів і спонукати їх до придбати освітні послуги. Оскільки кожен ВНЗ приймає для цього певні заходи, то ми зобов’язані конкурувати з іншими ВНЗ. Це означає, що якісна освіта повинна давати можливість всебічного задоволення вищих – освітніх і культурних потреб особистості майбутнього фахівця, а також досягнення ним професійно-особистісного і фінансово-матеріального благополуччя. Як результат, затребуваність випускника на ринку праці – один із рушійних критеріїв оцінки якості його освіти і професійної підготовки.
Description: Вивчення досліджень, присвячених різноманітним проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців – міжнародників (І. Алексєєва, Р. Міньяр-Бєлоручев, І. Зимня, В. Коміссаров, К. Левітан та ін.), а також особливостей диверсифікацій них процесів, які проходять в системі їх професійної освіти, дозволили конкретизувати вимоги, що ставляться сьогодні до майбутніх фахівців з міжнародних відносин у сучасних умовах їхньої професійної діяльності, і обґрунтувати модель їхньої конкурентоздатності із врахуванням нових вимог ринку праці.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7021
ISBN: 978-966-2760-54--5
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нова стаття про якість (2).docx38,91 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.